تماس با روناک

اطلاعات تماس:

آدرس (دسترسی1): تهران، بلوار کاشانی، خیابان بهنام، انتهای خیابان سازمان آب، بر حکیم، پلاک 52


آدرس (دسترسی 2):  اتوبان حکیم، خیابان بهنام، انتهای خیابان سازمان آب، بر حکیم، پلاک 52


 تلفن:44006036 - 44005739

 موبایل:09197922216

دسترسی به آموزشگاه

اطلاعات تماس

آدرس (دسترسی1):
تهران، بلوار کاشانی، خیابان بهنام انتهای خیابان سازمان آب، بر حکیم پلاک 52
تلفن:44005739 - 44006036
آدرس (دسترسی 2):
اتوبان حکیم، خیابان بهنام، انتهای خیابان سازمان آب، بر حکیم، پلاک 52
تلفن:09197922216

با ما در تماس باشید

PhoneIcon