سامان علیپور

مدرس و پژوهشگر و خوانندهونوازنده موسیقی سنتیمتولد خرم آباددارای نشان درجه هنری از مرکز نظارت و ارزشیابی موسیقی دفتر موسیقی وزارت ارشادعضو رسمی فدراسیون جهانی نوازندگیمولف چندین کتاب آموزشی موسیقی…

ادامه خواندن سامان علیپور