آشنایی با ساز تار

واژه تار خودش در فارسی به معنی رشته‌است. هرچند که ممکن است معنی یکسانی در زبان‌های تحت تأثیر فارسی یا دیگر زبان‌های ایرانی تبار مثل کردی داشته باشد. این باعث…

ادامه خواندن آشنایی با ساز تار

اهمیت گذارندن دوره های موسیقی برای کودکان قسمت چهارم

قسمت چهارم ۴ افزایش میزان هوش فردی IQ به گفته مدیر انجمن کودکان تیزهوش (دکتر پاولا اولزسکی) بهره هوشی یا IQ عددی است که با آن میزان هوش را تعیین می کنند ،…

ادامه خواندن اهمیت گذارندن دوره های موسیقی برای کودکان قسمت چهارم

اهمیت گذارندن دوره های موسیقی برای کودکان قسمت سوم

قسمت سوم ۲ افزایش حافظه بلند مدت و کوتاه مدت بسیار از ما دوست داریم فرزندانمان سازی را فرا بگیرند و تصور می کنیم که نیاز است تا 6 یا…

ادامه خواندن اهمیت گذارندن دوره های موسیقی برای کودکان قسمت سوم