پوریا سبزواری: چرا تلویزیون ساز و موسیقی ایرانی را نشان نمی دهد؟

حسین سبزواری با نام هنری «پوریا سبزواری» متولد شهریور هزار و سیصد و پنجاه و هفت، نوازنده تار و سه تار که از کارنامه هنری این هنرمند می توان به…

ادامه خواندن پوریا سبزواری: چرا تلویزیون ساز و موسیقی ایرانی را نشان نمی دهد؟

محمد نوبخت

معرفی استاد: متولد ۱۳۷۲ داری مدرک کارشناسی▪︎یادگیری گیتار کلاسیک نزد استاد فرزاد دانشمند (استاد دانشگاه هنر، داور جشنواره جوان و رئیس کانون گیتار خانه موسیقی) و دریافت گواهینامه تایید و…

ادامه خواندن محمد نوبخت