کمانچه

کمانچه یکی از سازهای اصلی موسیقی ایرانی می باشد. این ساز شامل شکم، دسته و سر، و پایه ای در انتهای پایینی ساز می باشد که روی زمین یا زانوی…

ادامه خواندن کمانچه