اهمیت گذارندن دوره های موسیقی برای کودکان قسمت چهارم

قسمت چهارم

۴ افزایش میزان هوش فردی IQ

به گفته مدیر انجمن کودکان تیزهوش (دکتر پاولا اولزسکی) بهره هوشی یا IQ عددی است که با آن میزان هوش را

تعیین می کنند ، اما این اعداد به تنهایی تعیین کنند هوش فرد نیست ، نمره هوشی 100 طبیعی محسوب میشود

و بطور معمول عدد هوشی بالای 130 نابغه محسوب می شود ، از این رو کودکانی که بهره هوشی 130 و بالا تر از

آن را دارند نابغه یا تیزهوش محسوب می شوند ، اما باید اشاره کرد که نمره هوش عدد ثابتی نیست و با اینکه در

طول زندگی تغییر زیادی نمی کند اما می توان با تمرینات و روش های مختلف باعث ارتقا بهره هوشی شد و با این

حساب عکس این موضوع هم می تواند اتفاق بیفتد ، یعنی استفاده نکردن کافی از ذهن و نبود محرک های ذهنی

مناسب می تواند موجب کاهش بهره هوشی شود

یکی از بهترین روش های افزایش میزان بهره هوشی یا همان آی کیو آموزش موسیقیست ، محققان دریافتند که

یادگیری یک ساز می تواند بهره هوشی را به شکل بسیار زیادی افزایش دهد و می تواند IQ را تا 7 نمره یا بیشتر افزایش دهد

این آزمایش بر روی افرادی با سن بیش از 65 سال نیز انجام شد و در نتیجه بعد از ۴ الی ۵ ماه نواختن موسیقی

تغییرات بسیار مفیدی در مغز آنها انجام شد

دیدگاهتان را بنویسید