اهمیت گذارندن دوره های موسیقی برای کودکان قسمت اول

قسمت اول

شاید جالب باشد ، دانستن این موضوع که موسیقی در کشورهای غربی یکی از دروس اجباری مدارس

است و همانند علوم دیگر که در مدارس تدریس می شود ، و درس موسیقی نیز مانند تمامی دروس باید

نمره قبولی خود را داشته باشد .

به طور مثال : کشوری مانند انگلستان ، سالانه ده میلیون یورو برای اضافه کردن دروس موسیقی به

مدارس تخصیص میدهند.

آیا تنها دلیل تفریح و سرگرمی برای کودکان است ؟! و یا اینکه هدف فراگیری اجباری یک هنر است؟!

حال به چرایی این موضوع می پردازیم.

موسیقی می تواند زندگی کودک شما را تحت تاثیر قرار دهد و به شکوفایی هر آنچه در آن تلاش

می کند کمک بسیار مهمی کند.

در گذشته اینچنین بود که خانواده ها کودکانشان را در فصول تعطیلی مدارس و برای گذراندن تعطیلات

به کلاسهای موسیقی می فرستادند و در زمان بازگشایی مدارس با این تصور که فرزندشان از درس

خود باز نماند ، موسیقی را تعطیل و ادامه آن را به تابستان موکول می کردند ؛ اما با پیشرفت دانش

بشر امروزه می بینیم تمام کشورهای پیشرفته ، موسیقی را به دروس مدارس اضافه کرده اند و روی

آن سرمایه گذاری می کنند ، زیرا به اهمیت فراگیری موسیقی و تاثیر شگرف آن در کودکان پی برده اند

در سالهای اخیر بسیاری از محققان و دانشمندان در مورد اثرات موسیقی تحقیق بسیاری کرده اند و بنا

بر تحقیقات صورت گرفته ، موسیقی میتواند تمامی وجود انسان را تحت تاثیر خود قرار دهد

بطور مثال : تاثیر بر ابعاد و توانایی های مختلف مغز انسان ،مانند :

۱ هماهنگی حرکتی در اندام انسان و تاثر آن در ورزش

۲ افزایش حافظه بلند مدت و کوتاه مدت

۳ افزایش میزان هوش فردی IQ

۴ افزایش میزان هوش اجتماعی EQ

۵ افزایش توانایی تجزیه و تحلیل برای حل مسائل

۶ افزایش اعتماد به نفس

۷ کاهش استرس

۸ افزایش میزان تمرکز

۹ بالا رفتن توانی در سخنوری

۱۰ افزایش هوش شنیداری

۱۱ افزایش هوش دیداری و……….

باید اضافه کرد که تاثیرات موسیقی بسیار وسیع و گسترده تر از آن است که اشاره شد

پایان قسمت اول

آدرس آموزشگاه موسیقی روناک آیت الله کاشانی ، خیابان بهنام ، انتهای خیابان سازمان آب

دیدگاهتان را بنویسید