مهشید طالبی

مهشید طالبی

#معرفی_استاد 
#مهشیدطالبی 
#مدرس #پیانو 
روزهای حضور : چهارشنبه ها
تحصیلات : لیسانس 
از ۱۵ سالگی فراگیری پیانو کلاسیک و سلفژ را نزد استاد فهیم ممتازی آغاز کرد و

در ادامه نزد استاد امیر حسین الله دادی هارمونی والتر پیستون را فراگرفت همچنین

نزد استاد هانی رجبی سبک های جز و بلوز را آموخت و هم اکنون در حال ترجمه

یکی از کتب موسیقیست وی همچنان تجربه سالها تدریس را در شناسنامه خود دارد

و با آموزشگاه های مختلفی همکاری داشته است

ایشان روزهای چهارشنبه نیز در آموزشگاه روناک مشغول به امر آموزش میباشند

آموزشگاه موسیقی غرب تهران

بهترین

دیدگاهتان را بنویسید