اهمیت گذارندن دوره های موسیقی برای کودکان قسمت دوم

قسمت دوم

۱ هماهنگی حرکتی در اندام انسان و تاثیر آن در ورزش :

از آنجایی که یکی از مهم ترین ارکان موسیقی زمان یا همان ریتم است در نتیجه ضرباهنگ های

 یک ملودی می تواند به حرکات بدن شما نظم دهد

مثال : وقتی در یک سالن ورزشی همراه با شنیدن موسیقی ورزش می کنید ، حرکت های شما

ناخوداگاه منظم می شود و شما حرکاتتان را با ضرباهنگ ها تنظیم می کنید .

توضیح :

موسیقی میتواند باعث انحراف ذهن ورزشکار از سختی کارش شود و در نتیجه فرد دیر تر خسته

خواهد شد ، موسیقی میتواند حس اعتماد  به نفس  بیشتری به ورزشکار دهد و  باعث  تاثیرات

مثبتی در جهت انجام تمرینات وی شود

مثال دوم : اگر خود را در اختیار موسیقی قرار دهید و بدنتان را همراه با ضرباهنگ ها کنید متوجه

می شوید که این حرکات تبدیل به حرکات موزون شده است (رقص)

لازم به ذکر است که در همین خصوص میشود مثالهای بیشتری ارایه داد 

آموزشگاه موسیقی غرب تهران

آموزش تمامی سازهای موسیقی غرب تهران

دیدگاهتان را بنویسید